Daňová optimalizácia eBook

Fatimma.cz Daňová optimalizácia Image

INFORMACE

Daňová optimalizácia je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anton Kolembus. Přečtěte si s námi knihu Daňová optimalizácia na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Daňová optimalizácia.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,97 MB

ISBN: 9788081620300

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné položky, odpisy, rezervy, pohľadávky, dlhodobý nehmotný majetok,...
STÁHNOUT ČÍST
Dane, daňová povinnosť, daňová optimalizácia | Carpathian TA
Daňová licencia je od tohto roku zrušená. Firmy založené v roku 2017, 2018 a neskôr, ju už platiť nemusia. Firmy založené v roku 2016 a skôr sa jej ešte tento rok nevyhnú. Až budúci rok túto licenciu nebude platiť nikto.
Daňová optimalizácia à la Google - YouTube
Daňová optimalizácia je legálny spôsob správneho vykázania základu dane. To znamená, že účtovná jednotka musí vedieť aplikovať možnosti, ktoré jej poskytuje zákon o dani z príjmov pre uplatnenie si výdavkov do základu dane. Zároveň je zásadné uvedomiť si, že dôležité je aj správne vedenie účtovníctva.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY