Reengineering - radikální proměna firmy eBook

Fatimma.cz Reengineering - radikální proměna firmy Image

INFORMACE

Reengineering - radikální proměna firmy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor James Champy. Přečtěte si s námi knihu Reengineering - radikální proměna firmy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Reengineering - radikální proměna firmy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,93 MB

ISBN: 8072610287

POPIS
Průkopnické dílo reengineeringového hnutí se stalo "zlomovou" knihou i pro naši podnikatelskou praxi. S využitím vlastních zkušeností z poradenské práce pro špičkové podniky, případových studií a příkladů z podnikové praxe autoři prezentují prověřenou koncepci radikálního přetvoření podniku a podnikatelských a produkčních procesů k řádově vyšší výkonnosti, vysoké jakosti, snižování nákladů a dosažení dalších faktorů konkurenceschopnosti.
STÁHNOUT ČÍST
XLS cafin.cz
PDF | On May 5, 2008, Karel Slinták and others published Projekt zavedení nového procesu ve firmě Metalšrot Tlumačov, a.s. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
Reengineering - radikální proměna firmy - Michael Hammer ...
Pro podnikový proces existuje celá řada různých definic, některé jsou uvedeny dále. Pojem vznikl překladem anglického názvu Business Process a jelikož slovo business má mnohem víc významů než jen podnik, přívlastek „podnikový" je zde třeba chápat v širším slova smyslu.O podnikových procesech se proto dá mluvit i v organizacích, které skutečnými podniky nejsou.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY