Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci eBook

Fatimma.cz Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Tamara Paceková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,56 MB

ISBN: 9788081686092

POPIS
2. vydanieCieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať vzájomné vzťahy subjektov, ktoré ovplyvňujú úroveň starostlivosti o BOZP.Druhé, aktualizované vydanie komentára ponúka odborný výklad ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z.k 1.1.2017 s uvedením príkladov a judikatúry, s odkazmi na súvisiace domáce predpisy a príslušnú legislatívu EÚ. Je vhodnou odbornou literatúrou pre pochopenie zámeru zákonodarcu a pre nadobudnutie, resp. doplnenie si vedomostí a znalostí, na zabezpečenie ochrany práce a života a zdravia zamestnancov, ako aj plnenie zákonných predpokladov a povinností zamestnávateľov a zodpovedných zo zákona alebo z poverenia za BOZP.Autorka komentára pracuje na MPSVaR a je odborníčkou v odbore ochrany práce s dlhoročnou praxou v problematike BOZP vrátané bezpečnosti technických zariadení v oblasti stavebníctva a trhového dohľadu. Podieľa sa na príprave právnych predpisov v oblasti všeobecnej BOZP, inšpekcie práce, bezpečnosti technických zariadení a aproximačných nariadení vlády SR. Titul je určený tak pre právnické profesie, orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy ako aj pre podnikateľskú verejnosť a študentov príslušných odborov vysokých škôl.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - Komentár ...
Vyhláška o požární prevenci: 23.07.2001: 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně: 01.07.1986: 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci: 01.01.2008: 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 01.01.2007: 50/1978 Sb.
PDF § 7 Zákon O Bezpečnosti a Ochrane Zdravia Pri Práci
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je plne harmonizovaný s právom Európskej únie. Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY