Výzkum v ošetřovatelství eBook

Fatimma.cz Výzkum v ošetřovatelství Image

INFORMACE

Výzkum v ošetřovatelství je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jana Kutnohorská. Přečtěte si s námi knihu Výzkum v ošetřovatelství na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Výzkum v ošetřovatelství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,94 MB

ISBN: 9788024727134

POPIS
Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou informováni o teoretických poznatcích i praktickém využití výzkumu, např. při ověřování a kritickém hodnocení zavedených postupů i nových metod práce nebo při zkoušení moderních pomůcek. Metody výzkumu využijí při tvorbě absolventských, bakalářských a diplomových prací.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Výzkum v ošetřovatelství - Ukázka
Petr Sadílek, PhD., Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.: Výzkum a ošetřovatelství. Učebnice je určená studentům ošetřovatelství v pregraduálním, postgraduálním i specializačním studiu a představuje základní problematiku výzkumu v ošetřovatelství.
Věda a výzkum v ošetřovatelství | Masarykova univerzita
péči v rámci komunitní péče, úzce spolupracuje s lékaři, orgány státní správy a samosprávy, občanskými sdruženími apod. Rozvoj komunitního ošetřovatelství je prioritou Světové zdravotnické organizace. 5. Ošetřovatelský výzkum Výzkum v ošetřovatelství je součástí výzkumu ve zdravotnictví.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY