Předjaří eBook

Fatimma.cz Předjaří Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Předjaří! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Předjaří a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Předjaří.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,33 MB

ISBN: 9788087912454

POPIS
Předjařím obvykle nazýváme období, které následuje po zimě, jež nás sužuje nevlídnými podmínkami, veskrze nepříjemným mrazem a nepohodou. S předjařím naopak přichází naděje a optimismus. Šestou dekádu dvacátého století si nejčastěji spojujeme s pražským jarem roku 1968, to ovšem bylo vyvrcholením déle trvajících procesů, které tak můžeme analogicky nazývat „předjařím“ a jež se snaží alespoň částečně zmapovat a interpretovat tato publikace.Kolektivní monografie Předjaří. Československo 1963–1967 navazuje na knihy Osm let po válce. Rok 1953 v Československu a Československo v letech 1954–1962. Je rozčleněna do kapitol Kultura, Regiony – Společnost – Církev, Průmysl a Politika a mezinárodní vztahy a přináší jak studie zabývající se obecnými společenskými problémy, tak příspěvky s úzce vymezenou regionální tematikou.
STÁHNOUT ČÍST
Co kvete v předjaří - Novinky.cz
Housátek zlaté předjaří, proč pro radost si nezahrát? Na trubku zatrub, trubači, do jara s modrou oblohou! Když tvoje píseň nestačí, ptáci ti zpívat pomohou. +++ Jdi, hráči, spěchej pro flétnu, nečekej, dětem, stromům hraj, třeba tu píseň o květnu. Když duben přišel, přijde i máj. +++
Co kvete v předjaří - Novinky.cz
Zima a předjaří jsou ve znamení úklidu zahrady spojeného s prořezem, ale určitě bychom neměli zapomínat ani na řez ovocných a okrasných dřevin. Ještě než se příroda vrhne po hlavě do jarní etapy svého rozpuku, měli bychom mít hotový řez hrušní a jabloní a stejně tak i některých nenáročných druhů okrasných keřů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY