Zdravotnícke pomôcky eBook

Fatimma.cz Zdravotnícke pomôcky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zdravotnícke pomôcky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zdravotnícke pomôcky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Zdravotnícke pomôcky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,89 MB

ISBN: 9788080634186

POPIS
Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je poskytnúť širší a ucelený pohľad na zdravotnícke pomôcky v celej ich zložitosti z hľadiska aktuálnej legislatívy, administratívy, informácií a hodnotenia. Dominujú v nej vzájomné vzťahy medzi zdravím, chorobou, zdravotným stavom a zdravotníckym systémom v kontexte s aplikáciou zdravotníckych pomôcok, ich regulačných mechanizmov, ale aj socialnych, etických a ekonomických podmienok. Treba konštatovať, že v tejto mimoriadne dynamickej a legislatívne náročnej oblasti absentuje ucelený prehľadový študijný materiál zaoberajúci sa danou problematikou. Preto bolo snahou pripraviť základnú vysokoškolskú učebnicu určenú nielen študentom bakalárskeho študijného programu farmácie v odbore Zdravotnícke a diagnostické pomôcky, ale aj iným študentom a zdravotníckym pracovníkom, ktorá by komplexne podala informácie o legislatíve a regulácii zdravotníckych pomôcok.
STÁHNOUT ČÍST
Zdravotnícke pomôcky Prešov | Zlaté stránky
Nabízíme vám široké spektrum zdravotnických potřeb a pomůcek. Například různé k ompenzační pomůcky, ortézy a bandáže, pohybové a rehabilitační pomůcky, inkontinenční pomůcky, potřeby pro ošetřování ran a další zdravotní potřeby. Stačí si vybrat v e-shopu Zdravotnicke-potreby.net.
ARIES MEDISHOP | Zdravotnícke pomôcky Prešov
Prezrite si stránku zdravotníckych pomôcok. U nás nájdete bezbariérové riešenia, zdviháky a zdvíhacie zariadenia, invalidné vozíky či chodítka.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY