Vzorkovanie tuhých materiálov eBook

Fatimma.cz Vzorkovanie tuhých materiálov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Vzorkovanie tuhých materiálov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Vzorkovanie tuhých materiálov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Vzorkovanie tuhých materiálov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,51 MB

ISBN: 8080735875

POPIS
STÁHNOUT ČÍST
Vzorkovanie tuhých materiálov levně, cena 416 Kč ...
Z hygienického hľadiska sa pod pojmom prach rozumie drobné častice tuhých materiálov, ktoré sú rozptýlené v ovzduší alebo sú usadené na jednotlivých objektoch. Tieto častice vznikajú pri rôznych technologických procesoch (hutnícke technologické procesy, spaľovanie rôznych látok, rudné hlbinné bane, mlyny, cementárne ...
PDF UČEBNÁ OSNOVA cvičení z predmetu METODOLÓGIA VZORKOVANIA
Skúšobné laboratórium je spôsobilé vykonávať akreditované skúšky geologických materiálov, tuhých, kvapalných palív, biopalív a produktov spaľovania, pracovného ovzdušia, emisií, pôd ... vzorkovanie vôd, pôd, sedimentov, odpadov, uhlia a ovzdušia podľa rozsahu akreditácie uvedeného v Prílohe k Osvedčeniu o ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY