Latinská morfologie eBook

Fatimma.cz Latinská morfologie Image

INFORMACE

Latinská morfologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Richard Psík. Přečtěte si s námi knihu Latinská morfologie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Latinská morfologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,95 MB

ISBN: 9788073684037

POPIS
Vysokoškolský učební text Latinská morfologie je primárně určen pro potřeby posluchačů oboru Latinský jazyk a kukltura na FF OU, lze jej však využít pro výuku latiny i u studentů jiných oborů. Text, rozčleněný do dvaceti lekcí, je doplněn latinsko-českým slovníčkem a rozsáhlým úvodem, v němž se čtenář seznámí s předmětem latiny, se základní latinskou gramatickou terminologií, s pravidly výslovnosti a s metodickým postupem při překládání z latiny. Jednotlivé lekce začínají autentickými větami z latinských originálů (jen minimálně upravovanými) a slovní zásobou. Následuje gramatický výklad a soubor cvičení, určených k procvičování daného gramatického jevu. Závěr každé lekce tvoří kratší souvislý text, na němž si studenti ověří schopnost samostatné práce se slovníkem.
STÁHNOUT ČÍST
Základní modlitby (česky i latinsky)
Rozdíly mezi latinou a češtinou. Morfologie a syntax uplatňovaná v rámci lékařské terminologie (slovní druhy, gramatické kategorie, skloňování, přívlastky, předložkové vazby), lexikologie (memorabilia, pravidla překladu, zkratky atd.). 3. I. deklinace latinská Skloňování substantiv I. dekl. latinských i řeckých.
Latinka - Wikipedie
Latinská morfologie Autor Andrea Krúpová, Jana Mikulová, Richard Psík. Vysokoškolský učební text Latinská morfologie je primárně určen pro potřeby posluchačů oboru Latinský jazyk a kukltura na FF OU, lze jej však využít pro výuku latiny i u studentů jiných oborů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY