Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica) eBook

Fatimma.cz Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica) Image

INFORMACE

Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Janka Striežovská. Přečtěte si s námi knihu Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica).pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,63 MB

ISBN: 9788081460777

POPIS
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu.Učebnica zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a jednu učebnicu. Materiály sú spracované tak, aby sa navzájom dopĺňali a práca s nimi bola čo najjednoduchšia. Systém práce predpokladá, že žiaci sa s matematickou problematikou oboznámia najprv v pracovnom zošite a potom si môžu pomocou učebnice učivo precvičiť, resp. rozšíriť o ďalšie súvislosti.Učebnica je rozdelená na aritmetickú a geometrickú časť. Strany učebnice dopĺňajú vysvetlenia z pracovného zošita a ponúkajú rôzne úlohy na precvičenie a upevnenie učiva. Sú tu aj strany, ktoré podrobnejšie vysvetľujú kompetencie, ktoré sa v pracovnom zošite využívajú.V učebnici sú zaradené aj tematické bloky úloh, ktoré žiaci riešia priebežne podľa svojich schopností. Nie je potrebné, aby žiaci riešili tieto úlohy naraz. V polovici a na konci učiva aritmetiky sa nachádza séria úloh Zhrnutie. Tieto úlohy môžu poskytnúť informáciu o zvládnutí niektorých kľúčových typov úloh. Postupy a možnosti práce podrobnejšie vysvetľujeme v metodických komentároch.
STÁHNOUT ČÍST
Matika.in Úlohy z matematiky pre deti na základných školách
Kupte knihu Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica) od Miroslav Belic, Janka Striežovská na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl učebnica ...
Matematika 3 pre prvý stupeň základných škôl (pracovný zošit, 1. časť) - Miroslav Belic, Janka Striežovská ... *Dva pracovné zošity určené na priamu prácu žiaka do zošita a učebnica s doplňujúcim a upevňujúcim obsahom ideovo nadväzujú na sériu Matematika 1 a Matematika 2. ... Nácvičné diktáty zo slovenského ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY