Dílo 8 eBook

Fatimma.cz Dílo 8 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dílo 8! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dílo 8 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Dílo 8.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,28 MB

ISBN: 9788024625065

POPIS
Osmý svazek Díla Karla Šiktance shrnuje básníkovu poezii z let 2002 - 2012. Jde o sbírky Řeč ve stoje, Vážná známost, Nesmír a Čistec.
STÁHNOUT ČÍST
DÍLO, výrobní a obchodní družstvo: MAPA
Smlouva o dílo musí být vždy písemná. 8. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva o dílo, včetně příloh může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna. Pokud zhotovitel pokládá některou část smlouvy o dílo za předmět svého obchodního tajemství, označí tuto část smlouvy o dílo
DÍLO, výrobní a obchodní družstvo: MAPA
Díl 8 Dílo Oddíl 1 Obecná ustanovení § 2586 Základní ustanovení (1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. § 2587 Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY