Zákon o DPH eBook

Fatimma.cz Zákon o DPH Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o DPH! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o DPH a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Zákon o DPH.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,10 MB

ISBN: 9788081780134

POPIS
Jedinečná publikácia, v ktorej nájdete ucelené spracovanie všetkých paragrafov zákona o DPH podľa aktuálne platnej legislatívny doplnené o odborné komentáre a praktické príklady od autorky Ing. Alžbety Hermanovej. Upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 4. 2016. upozorňuje na zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o dani z pridanej hodnoty,vysvetľuje tie najproblematickejšie paragrafy akými sú vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru alebo služby, pri prenájmoch a dodávkach nehnuteľností, pri úprave odpočítanej dane či určenie miesta dodania pri cezhraničných službách,ponúka kompletné paragrafové znenie s jasne a prehľadne spracovaným komentárom,obsahuje 88 paragrafov s komentármi autorky.
STÁHNOUT ČÍST
Německý zákon o DPH - v češtině? - Poradte.cz
S účinností od 1.1.2009 je zákonem č. 302/2008 Sb., kterým se mění ZDPH, doplněn do § 36 nový odstavec 11, který v souladu se směrnicí Rady 2006/112/ES stanovuje, jaká přijatá částka se nezahrnuje do základu daně.
Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním ...
Zákon č. 235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty
SOUVISEJÍCÍ KNIHY