Požární ochrana a bezpečnost v praxi eBook

Fatimma.cz Požární ochrana a bezpečnost v praxi Image

INFORMACE

Hledáte knihu Požární ochrana a bezpečnost v praxi? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Jiří Franc? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Požární ochrana a bezpečnost v praxi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,74 MB

ISBN: 802470729

POPIS
Čtenář najde odpovědi na nejčastější otázky z praxe v oblasti požární prevence a požární bezpečnosti. Praktická publikace obsahuje cenné rady, jak postupovat v případě požárního zabezpečení živnosti, dílny, firmy, výrobního závodu, jaká má práva a povinnosti podnikající fyzická nebo právnická osoba (majitel firmy, odpovědný manažer společnosti). Autoři odpovídají na otázky kolem školení zaměstnanců, zpracování dokumentace PO, vybavení hasebními prostředky, zajištění evakuace osob, četnosti provádění preventivních požárních prohlídek atd. Dozvíte se, jaké povinnosti můžete plnit sami, a na jaké musíte mít tzv. osobu odborně způsobilou, jaké hrozí postihy a pokuty v případě neplnění povinností, dostanete doporučení, jak zajistit požární bezpečnost firmy, provozovny, jak dostát povinnostem v oblasti požárních předpisů s vynaložením minimálních nákladů, jak zabezpečit pojistnou ochranu firmy atd., ale také jakou dokumentaci zpracovávat nemusíte, v kterých případech nemusíte jmenovat požární preventivní hlídku pracoviště apod. V příloze jsou uvedena vybraná zákonná ustanovení.
STÁHNOUT ČÍST
Požární bezpečnost staveb - TZB-info
Rozhodnutí Nejvyššího soudu (judikát sp. zn. 21 Cdo 1502/2016) upozornilo na v praxi chybné uplatňování požadavku platného zákona o požární ochraně v oblasti kontrol, údržby a servisu požárně bezpečnostních zařízení.Na něj navázalo vyjádření Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vydáním „Sjednocení aplikační praxe při ...
VOŠZ a SZŠ, Požární ochrana
Seminář Osobní ochranné pracovní prostředky v praxi. ... Seminář Požární ochrana v bytových domech. Vzhledem k vašemu zájmu o toto téma, přicházíme i v letošním roce s akcí, kde máte možnost zjistit, zda vaše bydlení je v pořádku z hlediska požární ochrany. ... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY