Současné otázky mezinárodní bezpečnosti eBook

Fatimma.cz Současné otázky mezinárodní bezpečnosti Image

INFORMACE

Současné otázky mezinárodní bezpečnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Šárka Waisová. Přečtěte si s námi knihu Současné otázky mezinárodní bezpečnosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Současné otázky mezinárodní bezpečnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,90 MB

ISBN: 9788073801946

POPIS
Snahy o zajištění bezpečnosti jsou tak staré jako lidstvo samo. Bezpečnost a její pojetí se však podobně jako lidská společnost vyvíjela. Většina nebezpečí, kterým čelil pravěký či středověký člověk, se výrazně liší od nebezpečí, jimž čelíme dnes my. Masové teroristické útoky, jaderné či chemické zbraně a environmentální katastrofy jsou novými hrozbami posledních desetiletí. Publikace se pokouší přiblížit čtenáři současná stěžejní témata mezinárodní bezpečnosti a jejího studia v širší perspektivě současných i minulých zkoumání. Seznamuje se základy a vývojem disciplíny bezpečnostních studií, věnuje se aktuálním tématům, jako je téma války a míru, role OSN a Rady bezpečnosti při udržování mezinárodní bezpečnosti, zbrojení a odzbrojování či ožehavé a nadmíru diskutované téma terorismu. Publikace, jejímž cílem je poskytnout základní studijní rámec pro další studium, nikoli vyčerpávající přehled mezinárodní bezpečnosti, je určena zejména studentům politologie a mezinárodních vztahů, ale také všem ostatním zájemcům o mezinárodní dění.
STÁHNOUT ČÍST
PDF is.muni.cz
1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. [email protected] Abstrakt. Ve dnech 14. - 16. listopadu 2016 proběhl ve Štrbském Plese již 29. ročník mezinárodní konference "Aktuální otázky bezpečnosti práce".
Otázky mezinárodní bezpečnosti | Stem.cz
Kodaňská škola. Problematika bezpečnosti byla teorií a praxí mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií tradičně konceptualizována ve dvou základních úrovních - národní a mezinárodní, kdy oba koncepty nahlížely na stát jako na primární referenční objekt.. V první polovině 80. let vstoupil do bezpečnostní diskuze britský politolog a tehdejší vědecký ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY