Jazyk jako stigma? eBook

Fatimma.cz Jazyk jako stigma? Image

INFORMACE

Hledáte knihu Jazyk jako stigma?? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Zuzanna Bedřichová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Jazyk jako stigma?.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,60 MB

ISBN: 9788073084868

POPIS
Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost. Studie tak přináší inovativní koncept tzv. stigmatizující chyby a nové, propracované schéma tohoto typu chyb, na jehož základě autorka provedla detailní kvalitativně-kvantitativní analýzu textů. Kromě samotné kvalitativně-kvantitativní analýzy nastiňuje studie také aktuální stav problematiky vzdělávání romských žáků v češtině, problematiku romského etnolektu češtiny a problematiku jazykového projevu jako zdroje stigmatu, podrobné informace o databance ROMi a v neposlední řadě také návrhy na možné způsoby kompenzace této chybovosti. Práce také obsahuje všech 130 zkoumaných textů v plném znění.
STÁHNOUT ČÍST
Zuzanna Bedřichová | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví
Slovo stigma (z latinského stigma, původně z řeckého στίγμα značka, cejch, skvrna; pl. stigmata) má několik významů.. Původně termín označoval vypálené či vyřezané znamení k označení vlastnictví na těle dobytčete; jako tetování (ozdoba) k označení, že daná osoba je otrok, zločinec, prostitutka, zrádce či duševně nemocný
Obezita jako stigma - Tereza SEKERKOVÁ
Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzanna Bedřichová. Přečtěte si s námi knihu Jazyk jako stigma?: Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na prazskamuzea1918-2018.cz
SOUVISEJÍCÍ KNIHY