Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti eBook

Fatimma.cz Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,79 MB

ISBN: 9788097041007

POPIS
Učebnica je rozčlenená do troch ucelených kapitol. V prvej kapitole sa uvádzajú základné poznatky pre štúdium ďalších kapitol. Druhá kapitola je orientovaná na systém prevencie kriminality v SR a v zahraničí s dôrazom na OSN a EÚ. V tretej kapitole sa uvádzajú niektoré kriminologické údaje o jednotlivých druhoch trestných činov a zároveň špecifiká ich prevencie.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej ...
Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality. Základný cieľ . Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Priority . 1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej ...
Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej ...
Prevencia kriminality, ministerstvo vnútra. Extrémizmus - snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva (napr. podľa pohlavia, národnosti, etnika, farby pleti, vierovyznania, sexuálnej orientácie atď.), ako aj používanie fyzického násilia či hrozba použitia násilia.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY