Reštrukturalizácia podnikov eBook

Fatimma.cz Reštrukturalizácia podnikov Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Reštrukturalizácia podnikov! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Reštrukturalizácia podnikov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Reštrukturalizácia podnikov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,41 MB

ISBN: 9788089393909

POPIS
Publikácia ponúka súhrn judikatúry vo všetkých oblastiach týkajúcich sa reštrukturalizácie podniku v rozmedzí rokov 2004–2012. Prehľadne rozdeľuje jednotlivé rozsudky podľa oblastí ako im venovala pozornosť normotvorba Európskej únie. Rozsudky sú v jednotlivých okruhoch usporiadané systematicky a to vzostupne podľa ich čísel. Prehľadnosť obsahu a spôsob spracovania publikácie výrazne uľahčuje orientáciu v oblasti reštrukturalizácie podniku a je vynikajúcou pomôckou a cenným zdrojom informácií nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.
STÁHNOUT ČÍST
Reštrukturalizácia podnikov (Viktor Križan) od 9.82 ...
Vodzinský: Reštrukturalizácia banských podnikov a jej vplyv na využívanie surovinovej základne Slovenska 2. Proces transformácie a funkcia reštrukturalizácie Zhodnoťme, so zohľadnením ích princípov, spôsob realizácie transformácie nášho národného hospodárstva z hľadiska reštrukturalizácie banského priemyslu.
Reštrukturalizácia podnikov: Ako lepšie predvídať ...
Reštrukturalizácia podnikov Master Consulting, s.r.o. poskytuje služby v oblasti reštrukturalizácie podnikov a riešenia platobnej neschopnosti. Odborní pracovníci našej spoločnosti poskytujú služby akcionárom podnikov vo finančných problémoch s nedostatočnou výkonnosťou.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY