Reštrukturalizácia podnikov eBook

Fatimma.cz Reštrukturalizácia podnikov Image

INFORMACE

Reštrukturalizácia podnikov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viktor Križan. Přečtěte si s námi knihu Reštrukturalizácia podnikov na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Reštrukturalizácia podnikov.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,13 MB

ISBN: 9788089393909

POPIS
Publikácia ponúka súhrn judikatúry vo všetkých oblastiach týkajúcich sa reštrukturalizácie podniku v rozmedzí rokov 2004–2012. Prehľadne rozdeľuje jednotlivé rozsudky podľa oblastí ako im venovala pozornosť normotvorba Európskej únie. Rozsudky sú v jednotlivých okruhoch usporiadané systematicky a to vzostupne podľa ich čísel. Prehľadnosť obsahu a spôsob spracovania publikácie výrazne uľahčuje orientáciu v oblasti reštrukturalizácie podniku a je vynikajúcou pomôckou a cenným zdrojom informácií nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť.
STÁHNOUT ČÍST
Reštrukturalizácia firiem — Zoznam.sk
Reštrukturalizáciu podnikov v postkomunistických krajinách možno chápať ako proces prechodu od deformovanej ekonomiky s veľkým počtom stratových podnikov k "normálnej" trhovej ekonomike, v ktorej je absolútna väčšina podnikov zisková. Reštrukturalizácia znamená zníženie strát pomocou zlepšenia produktivity, hlavne ...
Reštrukturalizácia podnikov v judikatúre Súdneho dvora ...
Finančné poradenstvo a reštrukturalizácia podnikov a spoločností. Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách. Adresa: Murgaša 16/5, 97101 Prievidza . Telefón: 0915 758 848. IČO: 36307785 (Dohľadať v ORSR) Zaradenie v katalógu: Finančné a investičné poradenstvo;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY