Obchodný zákonník 1 + 2 eBook

Fatimma.cz Obchodný zákonník 1 + 2 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Obchodný zákonník 1 + 2! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Obchodný zákonník 1 + 2 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Obchodný zákonník 1 + 2.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,33 MB

ISBN: 9788080782054

POPIS
Druhé vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách a vyjadruje právny stav k 30. aprílu 2008. Cieľom autorského kolektívu je ponúknuť širokej verejnosti dielo, ktoré podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení, ich vzájomné väzby, dielo, ktoré zohľadňuje predovšetkým otázky výkladové a aplikačné a v čo najväčšej miere reaguje na problémy praktickej aplikácie Obchodného zákonníka. Na mnohých miestach je výklad doplnený, rozšírený jednak o výklad sporných otázok a jednak o ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru.Výklady sú doplnené publikovanou judikatúrou slovenských súdov (právne vety) a odbornou literatúrou k jednotlivým otázkam. Komentár v potrebnej miere reaguje aj na komunitárne právo, predovšetkým na smernice, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka.Publikácia je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov.Súčasťou publikácie je aj tretí zväzok, ktorý obsahuje úplné znenie Obchodného zákonníka v účinnom znení.Komentár je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení ...
Všetky informácie o produkte Obchodný zákonník, Obchodný register. Úzz, 2. vyd., 2020, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie ...
Obchodný zákonník (1. zväzok) | KNIHCENTRUM.cz
Obchodný zákonník upravuje postavenie podnikateľov, obchodné vzťahy a iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Stiahnuť aktuálne znenie vybraných zákonov si môžete v našej sekcii Zákony. Obsah Občianskeho zákonníka. 1. časť: Všeobecné ustanovenia Všeobecné ustanovenia upravujú pôsobnosť Obchodného zákonníka.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY