Co víme o smrti eBook

Fatimma.cz Co víme o smrti Image

INFORMACE

Hledáte knihu Co víme o smrti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2006 a autorem je Miroslav Sígl? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Co víme o smrti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,10 MB

ISBN: 8087027116

POPIS
Komplexní pohled na věčné životní otázky stárnutí, umírání a smrti včetně všech jejích podob. Kam až dospělo od dob pohanských, antických, středověkých a novověkých filosoficko-teologické poznání. Co o smrti najdeme v bibli, žalmech, mešních modlitbách, co říkají staroegyptské mravní nauky, čínský myslitel, talmud nebo korán, autoři období humanismu, baroka a osvícenství. A jak přemýšlejí současní vědci mnoha oborů, dospívající v moderním věku k interdisciplinárnímu přístupu k dalšímu bádání. Jak se projevuje smrt v dílech literátů, hudebních umělců a dalších tvůrců, o čem vypovídají hřbitovní nápisy spojené s lidovou poezií, logicky zde rozčleněné pro užití těch, kteří takové nápisy hledají, v kolika písních znárodnělých a zlidovělých se objevují verše o posledních věcech člověka, které nejčastější skladby znějí smutečními síněmi. Kniha zahrnuje další závažná témata, jakými jsou vraždy a sebevraždy, trest smrti, stáří a úmrtnost, péče o umírající se srovnáním ve světě a u nás. Jaké jsou zákonné normy, týkající se těchto otázek, na základě nichž se poskytují u nás pohřební služby, jaké máme svátky zemřelých. a proč je uctíváme. Nechybějí informace o pohřebištích, kostnicích a krematoriích, zevrubný seznam muzeí a památníků v naší zemi.Kniha je doplněna slovníkem vybraných pojmů.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Co víme o smrti…? - Miroslav Sígl | knizniklub.cz
Co víme o smrti . Smrti se všeobecně bojíme, ale zároveň ji také často opětujeme.Je zajímavé, jak vnímají smrt nejrůznější kultury dnes i v minulosti. Připomeňme si například představu starověkých Řeků o posmrtném životě i jejich legendu o řece Styx a převozníku, kterému se musí platit mincemi na víčkách zesnulého.
Co víme o smrti levně | Mobilmania zboží
CO SE STANE S TĚLEM PO SMRTI? - Duration: 10:04. TopTrendingCZ 1,258,321 views. 10:04. ... BRÁNA SMRTI - o seriálu Viliama Poltikoviče - Setkání Gošárníkú 13 (13. 12.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY