Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve eBook

Fatimma.cz Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve Image

INFORMACE

Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavol Kádek. Přečtěte si s námi knihu Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,11 MB

ISBN: 9788081681240

POPIS
Medicína je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá napreduje míľovými krokmi a púta pozornosť nielen zdravotníckych pracovníkov a prírodovedcov, ale aj právnikov venujúcim sa medicínskemu právu. Zdravotnícki pracovníci sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti každodenne stretávajú s pálčivými problémami, ktoré často nevyplývajú len zo samotného realizovania vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických, prípadne preventívnych medicínskych úkonov, ale majú omnoho širší rámec. Predkladaná publikácia je reakciou na skutočnosť, že medicínske právo vstupuje čoraz častejšie do oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu jednotlivých medicínskych úkonov.Publikácia je zameraná na problematiku teoretických a praktických otázok v oblasti právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve s osobitným zameraním na zodpovednosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a s výkonom zdravotníckeho povolania.Cieľom publikácie je poukázať na osobitosti medicínsko-právnych inštitútov, z ktorých mnohé sú v súčasnosti predmetom nespočetných, dokonca až vášnivých diskusií, a to nielen medzi medicínskymi právnikmi, lekármi alebo ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi laikmi či pacientmi, ktorí sa často ocitnú v postavení poškodených subjektov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.Publikácia je určená právnikom venujúcim sa medicínskemu právu, lekárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom.
STÁHNOUT ČÍST
Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve, 2. vydanie
Monografia s názvom „Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve" je 2. doplneným a prepracovaným vydaním publikácie s názvom „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve" z roku 2014.
Specifikace Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve ...
Právna zodpovednosť v medicíne a zdravotníctve. Výrobní číslo: 978-80-8168-918-5 EAN: 9788081689185 Náš kód: 82140 Toto zboží nadále není možné koupit. Prohlédněte si podobné produkty zde ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY