Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2002 eBook

Fatimma.cz Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2002 Image

INFORMACE

Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2002 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2002 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Renovujeme, staviame, zariaďujeme 1/2002.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,60 MB

ISBN: 0

POPIS
Pozitívny ohlas širokej laickej a odbornej verejnosti, ale najmä nad očakávanie vysoký predaj prvého dielu edície za prvé tri mesiace od uvedenia na trh, znamenajú výbornú štartovaciu pozíciu série. Tieto skutočnosti vedú vydavateľstvo Jaga k zmene periodicity titulu. Táto bude v ďalších vydaniach, toto nevynímajúc, spojená s maximálnou snahou o ďalšie skvalitnenie a dynamizácie produktu. Ukázalo sa, že čitateľ je pripravený a víta možnosť absorbovať množstvo informácií zhustených na relatívne „malom“ priestore. Takto zostavený titul slúži ako „sprievodca“ pri rekonštrukcii, novostavbe alebo pri zariaďovaní interiéru.Titul bude reflektovať aktuálne dianie v oblasti financovania a legislatívy súvisiacej s výstavbou a modernizáciou, jeho súčasťou budú kapitoly venované stavebným materiálom, technológiám, poradenstvu odborníkov pri rekonštrukcii. Mimoriadna pozornosť bude venovaná vykurovaniu, príprave tepla a TÚV s akcentom na racionalizáciu spotrebovávaných energií. Adekvátny priestor bude venovaný problematike kreovania, plánovania a zariaďovaniu jednotlivých priestorov v interiéri rodinného domu či bytu.
STÁHNOUT ČÍST
zo spoločnosti
Niekedy sa mení tvar krovu kvôli novému architektonickému riešeniu stavby. Podľa pôvodnej (teraz už neplatnej) normy STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií sa pri pálenej krytine počítalo s normovanou hodnotou 55 až 60 kg/m 2.Čiže rôzne tvrdenia, ktoré odrádzali od ťažších krytín, napr. betónových, boli namieste len v takých prípadoch, pri ktorých strechy ...
Všetko o dreve v interiéri a exteriéri / Nejlevnější knihy
renovujeme | staviame | zariaďujeme v exteriéri. Na vonkajšie fasády, pergoly, detské ihriská a podobne je vhodné použiť dreviny obsahujúce okrem základných polysacharidov a lignínu aj relatívne veľký podiel extraktívnych látok (t. j. trieslovín, chinónov, flavonoidov, terpenoidov atď.). Tieto látky pomáhajú
SOUVISEJÍCÍ KNIHY