Účtovanie – Zákony a predpisy eBook

Fatimma.cz Účtovanie – Zákony a predpisy Image

INFORMACE

Účtovanie – Zákony a predpisy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Účtovanie – Zákony a predpisy na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Účtovanie – Zákony a predpisy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,52 MB

ISBN: 9788081620386

POPIS
Obsah:Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve s komentáromPostupy účtovania v PÚ s komentárom - opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92Postupy účtovania v JÚ – úplné znenie - opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradáchZákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fondeSlovník odborných pojmovZákladné právne predpisy z oblasti účtovníctva a účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ a v PÚ. Obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve s komentovanými ustanoveniami k právnemu stavu od 1. 1. 2018. Komentár je obohatený o riešenie prípadov z praxe.Účtovné jednotky sú povinné pri vedení účtovníctva dodržiavať obecne uznávané účtovné princípy a zásady. Základná problematika účtovníctva je upravená zákonom č. 431/2002 Z. z., Opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, zákonom o č. 152/1884 Z. z. o sociálnom fonde a zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradáchPublikácia je určená podnikateľom, účtovníkom ekonómom, daňovým poradcom a audítorom.
STÁHNOUT ČÍST
Účtovanie - zákony a predpisy - pravnickaliteratura.sk
Domov Odborná a náučná literatúra Ekonómia, manažment, marketing Dane, účtovníctvo Účtovanie - zákony a predpisy Účtovanie - zákony a predpisy 11.88 €
Winlex 2018 zakony a predpisy | Sleviste.cz
Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve s komentárom Postupy účtovania v PÚ s komentárom - opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92 Postupy účtovania v JÚ - úplné znenie - opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/270
SOUVISEJÍCÍ KNIHY