Prípadové štúdie z trestného práva procesného eBook

Fatimma.cz Prípadové štúdie z trestného práva procesného Image

INFORMACE

Hledáte knihu Prípadové štúdie z trestného práva procesného? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Adrián Jalč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Prípadové štúdie z trestného práva procesného.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,32 MB

ISBN: 9788073805654

POPIS
Prípadové štúdie z trestného práva procesného ako vysokoškolské učebné texty završujú kompletnú zbierku základných publikácií z predmetu Trestné právo procesné na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo poskytnúť študentom a odbornej verejnosti precízne, zrozumiteľné a jasne spracované prípady, poskytnúť adekvátnu a aktuálnu judikatúru ku každej kapitole a uviesť kontrolné otázky ako priamu kontinuitu medzi trestnoprocesnou teóriou a praxou. Prepojenie teórie a praxe volá po tom, aby študenti priamo riešili kauzálne prípady na cvičeniach z Trestného práva procesného, ako aj v rámci predmetov účelom blízkym klinike trestného práva, pretože len tak najlepšie pochopia účel trestného práva procesného, zlepšia si orientáciu v Trestnom poriadku, budú používať gramatický a iný výklad trestnoprávnych noriem. Pri spracovaní publikácie autori prihliadali na svoje doterajšie pedagogické skúsenosti a publikačnú prax, na základe ktorých mohli vypracovať dielo, ktoré reaguje na nové trestnoprocesné inštitúty, judikatúru všeobecných súdov, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva.
STÁHNOUT ČÍST
Prípadové štúdie z trestného práva procesného - PRESS.SK
Prípadové štúdie z európskeho medzinárodného práva súkromného 28.11. 2018, 20:06 | najpravo.sk MICHALIČKOVÁ, J. - KARPAT, A.: Prípadové štúdie z ...
Forma, s.r.o. - Prípadové štúdie
Prípadové štúdie z trestného práva procesného Je to učebná pomôcka obsahujúca praktickú stránku z trestného práva procesného, obsahuje základné teoretické vymedzenie konkrétnej trestnoprocesnej problematiky, praktickú časť obsahujúcu praktické modelové prípady s otázkami, judikatúru a tiež kontrolné otázky ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY