Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990 eBook

Fatimma.cz Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990 Image

INFORMACE

Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Vaňáč. Přečtěte si s námi knihu Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,95 MB

ISBN: 9788024624365

POPIS
Slovník sleduje historický a prosopografický vývoj, jímž prošla teologická fakulta pražské univerzity v l. 1891–1990.Je složen ze tří samostatných částí: Martin Vaňáč: Teologická fakulta české univerzity v Praze (1891–1950), Vojtěch Novotný: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (1950–1990), Miroslav Kunštát: Teologická fakulta německé univerzity v Praze (1882/91–1945).Snahou autorů bylo oživit vzpomínku na řadu často neprávem zapomenutých osobností českého a sudetoněmeckého katolicismu a připomenout touto formou někdejší unikátní dvojjedinost katolické církve v českých zemích, která se navzdory nadnárodně založeným, předmoderním institucím a strukturám stále více ubírala odlišnými cestami. Katolicismus sudetoněmecký směřoval ze sterilního austrokatolického „zajetí“ do lůna nábožensky i teologicky dynamické církve německé (silný exogenní náraz let 1938–1945 tento proces násilně urychlil), katolicismus český pak do specifické diasporní situace extrémně sekulární poválečné společnosti.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Nový slovník sleduje dějiny katolických teologických ...
Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891 - 1990. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2436-5. Studie a články ve sbornících a recenzovaných časopisech. VAŇÁČ, Martin. Katolíci o Husovi. Bolest a naděje : sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických ...
Prolegomena a prosopologie k dějinám institucí ...
Nový slovník sleduje dějiny katolických teologických fakult v Praze. Nakladatelství Karolinum vydalo monografii Vojtěcha Novotného, Martina Vaňáče a Miroslava Kunštáta Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990.Trojice autorů, kteří se historii této instituce dlouhodobě věnují, se spojila, aby oživila vzpomínku na řadu často neprávem ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY