Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie eBook

Fatimma.cz Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,84 MB

ISBN: 9788074651137

POPIS
Kniha je první komplexní publikací v češtině o nositeli Nobelovy ceny Nielsi Bohrovi, osobnosti, která ve 20. století vedle Alberta Einsteina snad nejvíce proměnila tvářnost nejenom fyziky, ale i dalších přírodních věd a lidského myšlení vůbec.Vzhledem k bohrovskému vakuu u nás si mohl autor dovolit vycházet z rozmanité škály témat a sledovat jeho dílo protínající několik rozličných oborů. Věnuje se jak Bohrově životní a vědecké dráze, tak i jeho komplementárnímu způsobu myšlení a originálnímu přístupu k různým otázkám vědy. Kromě toho je pro české čtenáře kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se nového porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je zde představen jako mimořádně všestranný myslitel, jenž se vymyká učebnicovým klišé o tom, jak funguje věda nebo v čem spočívá její „vědeckost“. Tento výjimečný člověk, který založil Fyzikální ústav v Kodani – Mekku kvantové teorie, v sobě spojoval zaníceného filosofa-vědce, zajímajícího se o další obory a krásnou literaturu, a navíc filantropa, jenž zajistil práci v ústavu mnoha židovským vědcům a později se spolupodílel na záchraně tisíců židovských uprchlíků z okupovaného Dánska před transportem do koncentračních táborů.Kniha není koncipována jako klasický vědecký životopis nebo dějiny oboru, obsahuje některé interpretace, závěry a souvislosti, jež čtenář v takto ucelené podobě v české či zahraniční literatuře patrně nenalezne. Publikace vychází ze studia Bohrových rukopisů, korespondence, rozhovorů a stěžejní bohrovské i další původní literatury, která je v tomto rozsahu české veřejnosti prezentována poprvé. Autor kromě dlouhodobého využívání zahraničních knihoven v Cambridge, Edinburghu nebo Lovani studoval i archivní materiály v Bohrově archivu v Kodani.Niels Henrik David Bohr (1885–1962) byl dánský myslitel, filantrop, vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku. Vedle výzkumu struktury atomů a jejich záření zavedl do fyziky například princip korespondence, teorii nukleárních reakcí či složeného jádra a rozvinul kapkový model jádra. Alfou i omegou Bohrova fenomenálního způsobu myšlení je filosoficko-epistemologický rámec komplementarity, jejž uplatňoval kromě fyziky nebo biologie i v jiných vědních disciplínách. Bohr založil proslulý Fyzikální ústav v Kodani a rovněž se zasloužil o založení mezinárodních vědeckých center jako CERN a NORDITA.
STÁHNOUT ČÍST
Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky ...
Přednáška Filipa Grygar „Bohr's framework of complementarity in the light of Husserl's and Heidegger's phenomenology" v archivu Nielse Bohra v Kodani, dne 21. 9. 2015 (english)
Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, f
Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie ... Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie Grygar Filip. Dostupnost. ... kniha doplněna šesti překlady Bohrových článků týkajících se nového porozumění fenoménu života v oblasti biologie. Niels Bohr je zde ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY