Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva eBook

Fatimma.cz Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva Image

INFORMACE

Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Romana Smyčková. Přečtěte si s námi knihu Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,22 MB

ISBN: 9788074003844

POPIS
Hlavným cieľom učebnej pomôcky je zdokonalenie procesu praktickej výučby predmetov občianske právo hmotné a procesné, rodinné právo a právo duševného vlastníctva. Autori tejto publikácie sú poväčšine dlhoroční pedagógovia, ktorí aj týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky študentov viesť odborné semináre formou riešenia praktických zadaní a príkladov z reálneho života. Každá téma má tri časti – v prvej časti sú položené teoretické otázky súvisiace s témou, druhá časť obsahuje konkrétne praktické zadania a príklady. Tému uzatvárajú prílohy – najmä vzory podaní, zmlúv či iných dokumentov, používané v súvislosti s navodenou problematikou, na ktoré sa odvolávajú niektoré teoretické otázky či praktické zadania.Učebnica je určená predovšetkým študentom právnických fakúlt. Pomocou praktika sa sleduje oživenie priamej výučby na seminároch a zároveň zjednotenie požiadaviek vyučujúcich voči študentom. Potrebám študentov zodpovedá aj volená štruktúra praktika, nakoľko jeho jednotlivé časti vychádzajú z nosných predmetov vyučovaných na katedrách občianskeho práva. Praktické cvičenia sa opierajú o obvyklý tematický plán vyučovaného predmetu, čím sa sleduje dosiahnutie efektu automatického precvičenia odprednášanej témy.
STÁHNOUT ČÍST
Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva ...
Kniha Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva(Denisa Dulakova a kolektiv) za skvělou cenu v internetovém knihkupectví moja-kniha.cz. Objevte i další knihy nejlevnější na internetu.
Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva ...
Praktikum z občianského práva, z rodinného práva a z práva duševného vlastníctva. Denisa Dulaková, Romana Smyčková a kolektív. Zdielanie | ... rodinné právo a právo duševného vlastníctva. Autori tejto publikácie sú poväčšine dlhoroční pedagógovia, ktorí aj týmto spôsobom reagujú na opakované požiadavky ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY