Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta eBook

Fatimma.cz Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,72 MB

ISBN: 9788074182877

POPIS
Publikácia podáva komplexný pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve s osobitným zameraním na iatrogénne poškodenie pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Uvažovanie o vzniku možnej trestnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nechce nijakým spôsobom dehonestovať a kriminalizovať prácu zdravotníckeho personálu ako celku, či dokonca degradovať výkon zdravotníckeho povolania, ale práve naopak, chce byť akýmsi mementom aj pre zdravotníckych pracovníkov, že aj s takýmto špecifickým druhom právnej zodpovednosti sa možno v aplikačnej praxi stretnúť. Tým, že si zdravotnícky pracovník dôsledne a poctivo plní svoje povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pri výkone svojho povolania, eliminuje možnosť vzniku prípadnej ujmy na strane pacienta, a v konečnom dôsledku eliminuje aj samotné vyvodenie možnej trestnej zodpovednosti voči nemu. Snahou autora bolo upraviť uvedenú problematiku do konzistentného celku a prekonať tak doposiaľ prezentovaný fragmentovaný prístup k tejto nepochybne náročnej, avšak pútavej téme, ktorá je najmä v súčasnosti objektom zanietených diskusií nielen medzi medicínskymi právnikmi či zdravotníckymi pracovníkmi, ale taktiež medzi pozostalými poškodených pacientov či priamo medzi pacientmi, ktorí sa neraz ocitnú v pozícii poškodených subjektov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
STÁHNOUT ČÍST
Zamestnanci
Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta. Väzba: brožovaná
Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie ...
Kniha Trestná zodpovednosť v medicíne za iatrogénne poškodenie pacienta (Pavol Kádek) - komplexné spracovanie problematiky z pohľadu slovenskej legislatívnej úpravy - nájdete v špecializovanom odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk
SOUVISEJÍCÍ KNIHY