Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku eBook

Fatimma.cz Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,65 MB

ISBN: 9788088820437

POPIS
Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku, dlho očakávaná jedinečná knižná publikácia, ktorá je etnologickou syntézou výskumov a štúdií tradičného spôsobu získavania pôdy, jej obrábania, pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zberu a uskladňovania na území našej republiky. Úvod informuje o cieľoch a dosiahnutých výsledkoch výskumu tradičného poľnohospodárstva na Slovensku. Rozsiahla prvá kapitola uvádza čitateľa do dávnych čias – od príchodu našich predkov na dnešné územie Slovenska, cez obdobia feudalizmu a kapitalizmu – keď hlavným výrobným odvetvím zabezpečujúcim hospodársko-sociálny a kultúrny rozvoj bolo poľnohospodárstvo a keď pôda cez dlhé stáročia predstavovala najcennejšiu hodnotu pre obyvateľov tohto územia. Vývoj rôznych foriem vlastníckych vzťahov k pôde je tu analyzovaný prakticky až po likvidáciu súkromného vlastníctva pôdy v období socialistickej kolektivizácie. Ďalšie kapitoly sú venované detailnému opisu jednotlivých fáz roľníckej práce a spôsobov akými sa vykonávala.
STÁHNOUT ČÍST
Ján Podolák - Wikipédia
Tradičné Veľkonočné sviatky na Slovensku. TÉMA TÝŽDŇA 0 / 9. apríla 2020. Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. ... Na východnom Slovensku sa prepravoval predovšetkým okrúhly ...
Poľnohospodárstvo Slovenska ~ Geografia - Referáty | Zones.sk
Pre obyvateľstvo žijúce na území Slovenska malo veľký význam ako hlavné zamestnanie a rozhodujúca súčasť výrobných síl. Charakteristické znaky získavalo poľnohospodárstvo na Slovensku už v období včasného feudalizmu, keď sa dedina a jej spôsob života vplyvom pôdno-klimatických, historických a sociálno ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY