Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy eBook

Fatimma.cz Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Prírodoveda pre 4. ročník základnej školy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,26 MB

ISBN: 9788010023851

POPIS
STÁHNOUT ČÍST
Vlastiveda 4 pre 4. ročník základnej školy - Mária ...
Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov.
AITEC vydavateľstvo | Prírodoveda pre prvý stupeň ...
Učebnica vlastivedy pre 4. ročník základnej školy nadväzuje na predchádzajúce dva ročníky. Podstatou vlastivedy vo 4. ročníku je práca na projektoch, pri ktorých si žiak rozvíja základné kompetencie (učenie, personálne a sociálne schopnosti, riešenie problémových úloh, komunikovanie).
SOUVISEJÍCÍ KNIHY