Teória a technológia lisovania plechu eBook

Fatimma.cz Teória a technológia lisovania plechu Image

INFORMACE

Hledáte knihu Teória a technológia lisovania plechu? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Teória a technológia lisovania plechu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,15 MB

ISBN: 9788055409863

POPIS
Z didaktického hľadiska sú zámerne stručne preberané tie poznatky, ktoré sú známe poslucháčom z predošlých predmetov vysokoškolského štúdia. Takisto je kladený dôraz na priamy i nepriamy transfer poznatkov. Učebnica teda neslúži len na pasívne konzumovanie, ale čitateľa zapája do problematiky aj aktívne, pretože určité oddiely publikácie ho nútia opätovne reprodukovať nadobudnuté poznatky a vyvolať potrebné zručnosti z predošlého štúdia. Obsah knihy je rozdelený do šiestich kapitol. V osobitnom odseku sú podané informácie o relevantných zdrojoch, z ktorých boli čerpané poznatky pre učebnicu. Táto kapitola je zaradená ako všeobecný prehľad bazálnych prameňov pre prezentovanú oblasť. Technológia a ekonomika výroby súspojené nádoby a platí poučka: ak sa začne vyrábať, začnú jestvovať aj ekonomické zákonitosti a to bez vôle človeka. V kapitole 3 je podaný prehľad o spracovávanom materiáli v oblasti lisovania a jeho vlastnostiach - plechu. Najrozsiahlejšia kapitola sa venuje konkrétnym spôsobom lisovania a ich teoretickému popisu pomocou matematického aparátu. V 5. kapitole je prebraná problematika simulácie v plošnom tvárnení. Kapitola 6 uvádza do problematiky tvárniacich nástrojov používaných v lisovaní. Tiež je venovaná pozornosť opotrebovaniu činných dielov týchto nástrojov a ich údržbe.
STÁHNOUT ČÍST
20001363 | Erasmus - TUKE
Strihaním sa vyrábajú polotovary pre ďalšie technologické spracovanie, napr. ťahanie, ohýbanie a pod. ale aj súčiastky na hotovo. Je to teda aj finálna operácia pri výrobe súčiastok z plechu. V automobilovom priemysle je táto technológia veľmi rozšírená vzhľadom na používané polotovary - plechy.
PDF Technická Univerzita V Košiciach - Sme
Teória a technológia lisovania plechu (slovensky) ... V kapitole 3 je podaný prehľad o spracovávanom materiáli v oblasti lisovania a jeho vlastnostiach - plechu. najrozsiahlejšia kapitola sa venuje konkrétnym spôsobom lisovania a ich teoretickému popisu pomocou matematického aparátu. V 5 kapitole je prebraná problematika simulácie ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY