Mikroekonomie eBook

Fatimma.cz Mikroekonomie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mikroekonomie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mikroekonomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Mikroekonomie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,28 MB

ISBN: 8072590308

POPIS
Touto publikací hodláme čtenářům přiblížit problematiku moderního ekonomického myšlení. Ekonomické myšlení významnou měrou ovlivňuje politické dění ve státě. Použití určité ekonomické teorie může mít příznivý či nepříznivý vliv nejen na celkovou ekonomickou situaci, ale může se dotýkat i sociálních aspektů. Publikace si neklade nároky na úplnost, což při tak obsáhlém tématu není ani žádoucí a možné. Profesionální využití metod mikroekonomické analýzy a následné syntézy vyžaduje u lidí, kteří chtějí aktivně ovlivňovat dění ve firmách svými rozhodnutími, dlouhodobé hluboké studium speciální literatury a potřebné zkušenosti. V publikaci se hodláme zabývat zejména mikroekonomií, tj. celkovým obrazem ekonomického dění, o kterém vypovídají pojmy jako poptávka, nabídka, zisk apod. Na mikroekonomii díváme jako na teorii, která se s makroekonomií vzájemně doplňuje a vytváří jednotný celkový obraz - ekonomii. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k napsání této publikace, neboť v první naší publikaci jsme se zabývali makroekonomií na kterou navazujeme formou výkladu.
STÁHNOUT ČÍST
Testy na zkoušku z Mikroekonomie a Makroekonomie / Testy ...
Mikroekonomie Třetí vydání je určené všem zájemcům o mikroekonomickou větev ekonomie, která analyzuje chování ekonomických subjektů, tzn. jednotlivců, domácností, podniků a...
Mikroekonomie grafy a příklady | Finance v praxi
Die Mikroökonomie (griechisch μικρός mikrós, deutsch ‚klein', οἶκος oíkos ‚Haus' und -nomie), auch Mikroökonomik oder Mikrotheorie, ist ein Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre.Manche Autoren unterscheiden zwischen Mikroökonomik als Wissenschaft und Mikroökonomie als deren Untersuchungsgegenstand.. Ihr Gegenstand ist das wirtschaftliche Verhalten einzelner ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY