Systémové myšlení pro manažery eBook

Fatimma.cz Systémové myšlení pro manažery Image

INFORMACE

Systémové myšlení pro manažery je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Bureš. Přečtěte si s námi knihu Systémové myšlení pro manažery na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Systémové myšlení pro manažery.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,93 MB

ISBN: 9788074310379

POPIS
Posuzovaná publikace od autora, který přes svůj mladý věk již patří mezi světově uznávané odborníky, představuje v ČR významný nakladatelský počin. Zaměřuje se na většinou manažery dosud nejvíce opomíjenou složku jejich podnikatelského myšlení - na uplatnění systémového přístupu k řešení složitých podnikatelských problémů.Podnikatelské myšlení moderních manažerů vychází ze základny, která se musí opírat o tři nosné sloupy stejné síly a délky, má-li být dostatečně stabilní. Tyto tři nosné sloupy představují strategické, systémové a ekonomické myšlení manažera. Bohužel, většina manažerů dnešních organizací se zaměřuje prioritně na hospodaření jimi vedených organizací. Ti uvědomělejší z nich dokáží přitom uvažovat také strategicky. Avšak systémový přístup je manažery obecně, ke škodě jejich úsilí o zvyšování podnikatelské výkonnosti, považován za „akademickou“ záležitost. Tedy pro praxi nevhodný nástroj.Krize konce první dekády 21.století, jejíž společensko-ekonomické dopady se stále nedaří úspěšně překonat, jasně ukázala, jak podnikatelské myšlení manažerů, zúženě zaměřené na pouhé ekonomické aspekty, spočívá na vratké základně. Ta postrádá potřebnou oporu v dalších dvou nosných sloupech. Ekonomické myšlení dnešních manažerů, zaměřené převážně na hledání možností jak zvyšovat rentabilitu podnikání jimi vedených organizací, musí být nutně doplněno strategickými úvahami o tom, za jakých podmínek jsou tyto možnosti dosažitelné. Ani to však k úspěchu nevede. Musí také vhodně aplikovat systémový přístup v zájmu účelné specifikace účinných opatření, které zajistí vznik podmínek dosažitelnosti, nabízejících se možností zvyšovat podnikatelskou výkonnost úsilím organizace. A také musí vytvořit předpoklady k tomu, že vznik potřebných podmínek dosažitelnosti bude silami organizace proveditelný, že bude moci potřebná opatření podpořit využitím zdrojů, kterými disponuje...prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrScpředseda Rady expertů České manažerské asociace
STÁHNOUT ČÍST
Systémové myšlení (nejen) pro manažery - Institut ...
Systémové myšlení pro manažery Já a vnitřní svoboda (2019-20) - rozvoj osobnosti Supervize pro kouče Systemický přístup v pomáhajících profesích Nejčastější otázky, které lidé kladou ohledně našeho Výcviku koučování. Kdo jsme a co děláme. Jsme koučové. ...
MANAŽERSKÉ PROGRAMY - skills.cz
Kniha Systémové myšlení pro manažery(Vladimír Bureš) za skvělou cenu v internetovém knihkupectví moja-kniha.cz. Objevte i další knihy nejlevnější na internetu. +421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY