Obchodní zákoník - srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn eBook

Fatimma.cz Obchodní zákoník - srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Obchodní zákoník - srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Obchodní zákoník - srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Obchodní zákoník - srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,24 MB

ISBN: 8024700042

POPIS
Přehledným způsobem, s rozlišením novelizovaného textu a dosavadní právní úpravy, se můžete v této příručce seznámit s úplným zněním obchodního zákoníku po přijatých novelách. Se základními změnami v právní úpravě vás seznámí úvodní odborný komentář. V této zatím nejrozsáhlejší novelizaci, dochází především ke změnám v první a druhé části obchodního zákoníku. Z obecných ustanovení se jedná zejména o právní úpravu sídla, podniku, obchodní firmy a obchodního rejstříku, doplňují se ustanovení o neoprávněném podnikání a obchodních listinách. V části pojednávající o obchodních společnostech a družstvu se mění převážná většina ustanovení. Pozornost zasluhují vklady do společností, nová úprava koncernového práva, změny u přeměn společností a jejich nové formy, zejména převod jmění na společníka, změny při zrušení společnosti s likvidací, úprava zakládání a vzniku společností, zvyšování či snižování základního kapitálu, možnost zastavení obchodního podílu, nabídka převzetí, ovládací smlouva, právní postavení orgánů společností, překážky výkonu funkce či nové požadavky na stanovy akciových společností.V závazkové části se změny dotýkají především obchodního zastoupení a smlouvy o prodeji podniku; nově se upravuje smlouva o nájmu podniku.
STÁHNOUT ČÍST
Novy obcansky zakonik s komentarem levně | Mobilmania zboží
Občanský zákoník - nový Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník - nový Platnost od 22. 3. 2012 , účinnost od 1. 1. 2014 Celé znění
Obcansky zakonik s komentarem | HLEDEJCENY.cz
Nové knihy OBCHODNÍ ZÁKONÍK Srovnávací znění 2000/2001 s výkladem změn Komentář Jan Zrzavecký Základní změny, které přináší novelizovaný Obchodní zákoník, shrnuje úvodní komentář. Úplné znění přijaté legislativní normy s rozlišením novelizovaného textu a dosavadní právní úpravy nabízejí další...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY