Kulturní svět středověkého města eBook

Fatimma.cz Kulturní svět středověkého města Image

INFORMACE

Kulturní svět středověkého města je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Borovský. Přečtěte si s námi knihu Kulturní svět středověkého města na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Kulturní svět středověkého města.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,88 MB

ISBN: 9788074226922

POPIS
Svátky a slavnosti, které představují nedílnou součást života ve středověkém městě, nám nabízejí cestu k poznání nejdůležitějších souřadnic kulturního života městské komunity. Kniha se věnuje jak jednotlivým slavnostem, tak tématům, která je propojují — času, prostoru, paměti města, zvukům, obrazové podobě slavností a jejich aktérům. Festivity sjednocovaly komunitu měšťanů, upevňovaly řád města a vytvářely na půdorysu konkrétního pozemského města podobu města ideálního, nebeského Jeruzaléma.
STÁHNOUT ČÍST
Městské kulturní středisko Kyjov
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní.
Jaká je nová kulturní strategie města - Písecký svět
Po letech očekávání a řízení kultury ze strany města samospádem, bez smysluplné vize a strategie, přistoupilo vedení města pod nátlakem v loňském roce konečně ke zrušení dosavadní nekonkrétní a překonané kulturní strategie, vytvořené v roce 2005 a aktualizované v roce 2008. Očekávání byla velká. Po nesystémových krocích města, jako byla transformace Centra ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY