Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena eBook

Fatimma.cz Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,40 MB

ISBN: 9788075537294

POPIS
Publikace je 2., aktualizovaným vydáním moderně pojaté učebnice vzájemně souvisejících medicínských oborů, jejíž 1. vydání v roce 2015 bylo přijato velmi kladně. V části věnované mikrobiologii je text zaměřen na základy obecné bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie včetně kultivačních a diagnostických metod. V části zabývající se imunologií je uveden stručný přehled principů protilátkové a buněčné imunity, imunologických laboratorních metod, poruch imunity a možností léčebného ovlivnění imunitního systému. Obecná epidemiologie seznamuje s procesem šíření nákaz v populaci a s obecnými preventivními a represivními opatřeními zamezujícími přenosu infekčních chorob v populaci, která zahrnují též aktualizovaný očkovací kalendář. Navazující speciální epidemiologie poskytuje ucelený přehled nejzávažnějších infekčních onemocnění se zaměřením na původce, cesty přenosu, klinický obraz onemocnění a specifická protiepidemická opatření. Současně upozorňuje na měnící se trendy výskytu některých nákaz v souvislosti s klimatickými a geopolitickými změnami. Publikace obsahuje nejnovější dostupné údaje o výskytu závažných infekčních chorob v České republice i ve světě včetně specifických protiepidemických opatření a o programech WHO zaměřených na eliminaci a eradikaci vybraných nákaz. Velký důraz je kladen na prevenci nákaz spojených se zdravotní péčí. Oddíl věnovaný hygieně je zaměřen na aktuální problémy ochrany a podpory veřejného zdraví, vliv vybraných faktorů životního prostředí na zdraví a na hygienicko-epidemiologickou problematiku provozu zdravotnických zařízení. Text je doplněn obrazovou dokumentací a výkladem pojmů nejčastěji užívané odborné terminologie. Učebnice je psána srozumitelnou formou a poskytuje nejnovější odborné informace vhodné jako studijní materiálpro posluchače všech typů zdravotnických škol.
STÁHNOUT ČÍST
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena ...
HELÁN, Martin a Kateřina HELÁNOVÁ. Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena.Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7381-4.
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena | Knihy ...
Kupte knihu Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena (Lidmila Hamplová) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 20 miliónů titulů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY