Sexuální násilí na dětech eBook

Fatimma.cz Sexuální násilí na dětech Image

INFORMACE

Hledáte knihu Sexuální násilí na dětech? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 1999 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

NÁZEV SOUBORU: Sexuální násilí na dětech.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,17 MB

ISBN: 8071782866

POPIS
Kniha zpřístupňuje nejnovější komplexně pojaté informace o problematice sexuálního násilí na dětech. Východiskem jsou výzkumy skutečné situace sexuálního zneužívání dětí. Na jejich základě autoři vytvořili modelové popisy zneužívání dívky a chlapce typické pro naši populaci, které jsou konkretizovány v popisu řady konkrétních případů. Pozornost je věnována i pozdním následkům zneužívání v dospělém životě. V závěru autoři naznačují dvě východiska: jednak cestu prevence a ochrany dětí, jednak problém včasné detekce, správné krizové intervence a terapie. Autoři MUDr. Eva Vaníčková, CSc., pracuje na oddělení zdraví dětí a mládeže 3. LF UK v Praze, profesionálně se zabývá preventivní a sociální pediatrií, je ředitelkou linky pomoci pro děti Růžová linka a zabývá se krizovou intervencí u sexuálně zneužívaných dětí. Je hlavní řešitelkou dvou grantových projektů v této oblasti. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., náměstek ředitele Státního zdravotního ústavu a přednosta Centra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze, náš přední odborník v oblasti podpory a ochrany zdraví dětí. PhDr.Zuzana Hadj-Moussová, pracuje na katedře psychologie PedF UK v Praze, zabývá se vývojovou psychologií a psychologií dítěte. MUDr. Jana Spilková se v Dětském krizovém centru Praha zabývá diagnostikou a terapií syndromů sexuálně zneužitého dítěte, přednáší tuto problematiku v kurzech dalšího vzdělávání a spolupracuje s Růžovou linkou.
STÁHNOUT ČÍST
DĚTI
rigorózní práce vybrala Sexuální kriminalitu páchanou na dětech (trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty). Na podzim 2011 zahájila zmocněnkyně Vlády ýR pro lidská práva kampaň Stop sexuálnímu násilí na dětech, která ve spolupráci s Radou Evropy a její kampaní One in
Sexuální násilí | proFem
Mezinárodní Den boje proti násilí na ženách si připomínáme pravidelně koncem roku, konkrétně 25. listopadu. Rozhodli jsme se sestavit žebříček filmů, které pracují s tematikou tohoto sociálně patologického jevu. Vyhnuli jsme se dokumentárním snímkům a do výběru zahrnuli pouze narativní filmy, které informují širokou veřejnost o domácím násilí a jeho ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY