Sexuální násilí na dětech eBook

Fatimma.cz Sexuální násilí na dětech Image

INFORMACE

Sexuální násilí na dětech je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Sexuální násilí na dětech na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

NÁZEV SOUBORU: Sexuální násilí na dětech.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,50 MB

ISBN: 8071782866

POPIS
Kniha zpřístupňuje nejnovější komplexně pojaté informace o problematice sexuálního násilí na dětech. Východiskem jsou výzkumy skutečné situace sexuálního zneužívání dětí. Na jejich základě autoři vytvořili modelové popisy zneužívání dívky a chlapce typické pro naši populaci, které jsou konkretizovány v popisu řady konkrétních případů. Pozornost je věnována i pozdním následkům zneužívání v dospělém životě. V závěru autoři naznačují dvě východiska: jednak cestu prevence a ochrany dětí, jednak problém včasné detekce, správné krizové intervence a terapie. Autoři MUDr. Eva Vaníčková, CSc., pracuje na oddělení zdraví dětí a mládeže 3. LF UK v Praze, profesionálně se zabývá preventivní a sociální pediatrií, je ředitelkou linky pomoci pro děti Růžová linka a zabývá se krizovou intervencí u sexuálně zneužívaných dětí. Je hlavní řešitelkou dvou grantových projektů v této oblasti. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc., náměstek ředitele Státního zdravotního ústavu a přednosta Centra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze, náš přední odborník v oblasti podpory a ochrany zdraví dětí. PhDr.Zuzana Hadj-Moussová, pracuje na katedře psychologie PedF UK v Praze, zabývá se vývojovou psychologií a psychologií dítěte. MUDr. Jana Spilková se v Dětském krizovém centru Praha zabývá diagnostikou a terapií syndromů sexuálně zneužitého dítěte, přednáší tuto problematiku v kurzech dalšího vzdělávání a spolupracuje s Růžovou linkou.
STÁHNOUT ČÍST
Sexuální násilí na dětech: Jedna Feryna jako jednotka meze ...
„U sexuálního násilí na dětech nejde jen o pohlavní zneužívání, kdy dochází k fyzickému kontaktu na dětech, ale i o problematiku dětské prostituce, dětské pornografie anebo navazování kontaktu s dítětem za účelem sexuální styku či sexuálního uspokojení," upozorňuje vládní zmocněnkyně Monika Šimůnková na ...
Sociální práce | Komerční sexualizované násilí na dětech ...
Mezi časté a zároveň velice závažné případy, které se týkají kriminality páchané na dětech, patří šikana, sexuální zneužívání a týrání dětí. Šikana probíhá nejčastěji ve školním prostředí, sexuální zneužívání a týrání bohužel v okruhu nejbližších rodinných příslušníků nebo při ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY