Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži eBook

Fatimma.cz Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,78 MB

ISBN: 9788074006876

POPIS
Publikace se věnuje v České republice dosud nezpracovanému tématu ochrany veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. Přináší také celou řadu v českém jazyce nepublikovaných poznatků z oblasti mezinárodní obchodní a investiční arbitráže, včetně analýzy recentních rozhodčích nálezů a zahraniční odborné literatury. Publikace může být užitečná všem, kdo se v teorii či praxi zabývají mezinárodní arbitráží, jakož i těm, kteří by chtěli získat vhled do této významné oblasti práva.
STÁHNOUT ČÍST
Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční ...
Příspěvek byl přednesen na konferenci Weyrovy dny právní teorie, konané ve dnech 31.5.-1. 6. 2017 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Příspěvek vznikl za podpory projektu Grantové agentury ČR GA15-081825 "Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži". [3] Srov. GERLOCH, A. Teorie práva. 2 ...
Mezinárodní obchodní arbitráž | Knihy.ABZ.cz
Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. Zdeněk Nový, Klára Drličková ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY