Návrh analogových filtrů eBook

Fatimma.cz Návrh analogových filtrů Image

INFORMACE

Hledáte knihu Návrh analogových filtrů? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Libor Gajdošík? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Návrh analogových filtrů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,23 MB

ISBN: 9788073004682

POPIS
Tato kniha podává přehled o návrhu analogových filtrů. Je určena všem, kteří se o tuto problematiku zajímají. Kniha je zaměřena na základní typy dnes užívaných filtrů. Butterworthovy, Čebyševovy, Besselovy, inverzní Čebyševovy, a Cauerovy. To jsou filtry odvozené z provozního činitele přenosu. Jsou popsány filtry pasivní a aktivní. Součástí textu jsou také odkazy na další literaturu o fltrech. Kniha je rozdělena na dvě části. První část je teoreticky zaměřena na odvození návrhových vztahů a vlastností charakteristik. Druhhá část je zaměřena prakticky na návrh filtrů. Jsou zde vypočítané příklady různých typů fltrů, podle kterých je možno postupovat při návrhu vlastníh filtru. Rozdělení knihy je záměrné z praktických důvodů. Při návrhu stačí postupovat podle příkladů.Autor se pokusil o vyváženost knihy mezi teorií a praxí návrhu - poskytnout čtenáři nejen teoretické informace, ale také ukázat na příkladech konkrétní postupy návrhu. Kniha není obsáhlou příručkou ani encyklopedií, kde by byly všechny možnosti řešení. Má poskytnout základní orientaci v teorii a umožnit navrhnout si vlastní filtr. Teorie filtrů je záležitost poměrně náročná na matematický aparát, snahou bylo podat problematiku srozumitelně.
STÁHNOUT ČÍST
Návrh laditelného kmitočtového filtru 2. řádu se spínanými ...
V práci jsou popsány topologie analogových kmitočtových filtrů s možnosti přelaďování základních parametrů na příkladů MOSFET-C filtru a filtru na spínaných kondenzátorech. Pak byl udělán výběr topologie z hlediska linearity a maximální přeladitelnosti. ... Návrh laditelného kmitočtového filtru 2. řádu se ...
Popis předmětu - B3B31SAS - ČVUT - Fakulta elektrotechnická
Návrh analogových filtrů-- autor: Gajdošík Libor .Simuluj! - simulace vlastností analogových elektronických obvodů -- autor: Burian Zdeněk, Krejčiřík Alexandr Komentáře ke slovu analogový
SOUVISEJÍCÍ KNIHY