Praktikum Trestního práva procesního eBook

Fatimma.cz Praktikum Trestního práva procesního Image

INFORMACE

Praktikum Trestního práva procesního je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Novotný. Přečtěte si s námi knihu Praktikum Trestního práva procesního na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Praktikum Trestního práva procesního.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,47 MB

ISBN: 9788073801595

POPIS
Studium trestního práva procesního nelze omezovat pouze na povrchní memorování ustanovení trestního řádu. Naopak bez schopnosti aplikovat ustanovení trestního řádu v praxi není takové studium účelné. Předkládaná publikace proto představuje jedinečnou platformu pro aplikaci významných institutů trestního řádu na příklady z praktické činnosti orgánů činných v trestním řízení, což ve svém důsledku přispívá k lepší připravenosti studenta na svou budoucí praktickou činnost.Učebnice obsahuje příklady určené k aplikaci vybraných institutů trestního práva procesního se zaměřením na základní zásady trestního řízení, subjekty a strany trestního řízení, úkony trestního řízení, zajištění osob a věcí, dokazování v přípravném řízení a v řízení před soudem, postup před zahájením trestního stíhání, zkrácené přípravné řízení, vyšetřování, opravné prostředky a řízení ve věcech mladistvých a dětí mladších patnácti let. Největší pozornost je věnována zejména problematice trestně procesní činnosti policejních orgánů a dozoru státního zástupce v přípravném řízení.V publikaci je vedle praktických příkladů naznačen i postup při právním posuzování uvedených příkladů.Kniha je určena zejména studentům bakalářského a magisterského studijního programu na Policejní akademii České republiky v Praze, může však být užitečná i studentům jiných vysokých škol se zaměřením na právo a též širší odborné veřejnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Praktikum z trestniho prava | Sleviste.cz
Praktikum z trestního práva 5 1 recenze Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány.
Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením ...
Trestní právo procesní je procesní právní odvětví.Upravuje trestní řízení soudní.Hlavním pramenem českého trestního práva procesního je trestní řád.. Trestní právo procesní stanoví postup příslušných orgánů státu (v Česku orgány činné v trestním řízení) při zjišťování trestných činů, prokazování jejich spáchání konkrétním osobám ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY