Společensky odpovědný cestovní ruch eBook

Fatimma.cz Společensky odpovědný cestovní ruch Image

INFORMACE

Společensky odpovědný cestovní ruch je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martina Pásková. Přečtěte si s námi knihu Společensky odpovědný cestovní ruch na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Společensky odpovědný cestovní ruch.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,86 MB

ISBN: 9788085970913

POPIS
Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci cestovního ruchu a uvedeny ilustrativní případové studie, příklady dobré praxe a analýza vybraných udržitelných forem cestovního ruchu (dobrovolnický cestovní ruch, ekoturismus, geoturismus aj.), které předpokládají přijetí určité minimální míry odpovědnosti na straně nabídky i poptávky cestovního ruchu.
STÁHNOUT ČÍST
Udržitelný a odpovědný cestovní ruch ve Smart destinaci ...
Kniha: Společensky odpovědný cestovní ruch Autor: Martina Pásková ; Josef Zelenka ; Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů.
Společensky odpovědný cestovní ruch Martina Pásková ...
Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch: 19.12.1963: 157/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů: 13.06.2011: 7/1956 Sb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY