Doba Ježíše Nazaretského eBook

Fatimma.cz Doba Ježíše Nazaretského Image

INFORMACE

Hledáte knihu Doba Ježíše Nazaretského? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Mireia Ryšková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Doba Ježíše Nazaretského.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,60 MB

ISBN: 9788024635323

POPIS
Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, ale poskytuje i širší pohled na předchozí a následné dění. V pěti rozsáhlých částech může čtenář sledovat události a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, k jakým změnám a nábožensko-společenským proměnám v 1. stol. n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Dobře známé antické dějiny kniha ukazuje ve vztahu k osudu tehdy málo známého proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní historické zkušenosti.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Doba Ježíše Nazaretského... (Mireia Ryšková) | Martinus
Doba Ježíše Nazaretského 2008; Pavel z Tarsu a jeho svět 2014; První list Tesalonickým 2007; Stručný úvod do Písma sv. - Nový zákon 1991; Druhý list Tesalonickým 2015; všech 9 knih autora. Kniha Doba Ježíše Nazaretského je v
Doba Ježíše Nazaretského - Mireia Ryšková | KOSMAS.cz ...
Doba Ježíše Nazaretského. Ryšková, Mireia. Vydání: Karolinum 2008 | Jazyk: čeština | Signatura: L 14630. Publikace zkoumá prostředí a některé okolnosti života Ježíše Krista, jež napomohly zrodu poselství o novém příklonu Boha k člověku.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY