Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl eBook

Fatimma.cz Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,72 MB

ISBN: 9788055169637

POPIS
Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského jazyka. Testy v závere pracovného zošita umožnia žiakom preveriť si nadobudnuté vedomosti. Správne riešenia úloh sú uvedené na konci publikácie.Je spracovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 3. ročník ...
Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov šiesteho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského jazyka.
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 3. ročník ZŠ ...
Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov šiesteho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského jazyka.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY