Židovská komunita po roku 1945 eBook

Fatimma.cz Židovská komunita po roku 1945 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Židovská komunita po roku 1945! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Židovská komunita po roku 1945 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Židovská komunita po roku 1945.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,66 MB

ISBN: 808899733X

POPIS
Kniha sa zaoberá témami návratu židovskej identity a pamäti, obrazu povojnovej reality Židov v slovenskej spoločnosti, ŠtB a židovskej mládeže, emigrácie a postoju k domovu a mnohými inými.
STÁHNOUT ČÍST
Ján Hlavinka - Židovská komunita v okrese Medzilaborce v ...
SALNER, P.: Zmeny hodnotových orientácií Židov na Slovensku po roku 1945 (na príklade emigrácie do Izraela v štyridsiatych, resp. šesťdesiatych rokoch.) In : Židovská komunita po roku 1945. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2006, s. 119 - 136. SOTÁKOVÁ, L.: Židia v povojnovom Slovensku - medzi integráciou a odmietaním.
Židovská komunita v košickej Barci | » Print talaf | Blog ...
Česká židovská komunita na počátku 21. stolet ... století zachycuje náboženský, kulturní a společenský život české židovské komunity od roku 1989 do dnešních dnů. Poukázáno je jak na obnovu náboženského života v jednotlivých obcích a ... čeští a slovenští židé po roce 1945 [HEITLINGER, 2007] a Leo Pavláta ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY