České korunovační klenoty eBook

Fatimma.cz České korunovační klenoty Image

INFORMACE

České korunovační klenoty je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Boněk. Přečtěte si s námi knihu České korunovační klenoty na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: České korunovační klenoty.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,23 MB

ISBN: 807281219X

POPIS
Korunovační klenoty Království českého jsou výjimečné a neopakovatelné a Svatováclavská koruna není jen panovnickým odznakem, ale symbolem celé země. Skrývá v sobě tajemství jedinečnosti. Její kouzlo není ve stáří ani v množství použitých drahých kamenů. Má v sobě posvátnost a tajemství, které svým zadáním určil už Karel IV. Její existence je poprvé zmíněna o pět let později v ochranném dokumentu ze 6. května 1346, který vystavil papež Kliment VI. Po Karlu IV. jí bylo korunováno 21 českých králů a 17 královen.Její často dramatický osud byl častokrát i naším osudem. Už šest set let je svým způsobem symbolem našich domovů. Nepotřebuje výsad - její výsadou je její poslání. Byla mnohokrát zvážena a změřena, určení použitých drahých kamenů bylo prací nejzkušenějších odborníků, mnohé z její historie už bylo objasněno.Kniha České korunovační klenoty je výjimečná tím, že poprvé v dějinách nabízí možné myšlenkové pochody Karla IV., který už při objednávce na její zhotovení uvažoval o symbolech, skrytých v jejím tvaru, výběru i rozložení drahých kamenů.Česká královská koruna je symbol a jako taková je nevyčerpatelným pramenem inspirace. Kdo se na ni díval stokrát, může ji při sto prvém podívání vidět jakoby poprvé – neboť skutečný symbol vyvolává v duších těch, kdo se ho snaží pochopit. Dokonce víc, než do něj mohl vědomě vložil jeho tvůrce.
STÁHNOUT ČÍST
Zajímavosti : České korunovační klenoty
České korunovační klenoty Uloženy jsou trvale na Pražském hradě. Ovšem nebyly zde uchovány od počátku. Původním sídlem pro ně měl být Karlštejn, který byl k tomuto účelu také vybudován. Vystavování korunovačních klenotů však může být jen na území Pražského hradu.
Svatováclavská koruna - Wikipedie
České korunovační klenoty představila šéfka hradního odboru památkové péče Ivana Kyzurová. Na podzim roku 1941 si šel korunovační klenoty prohlédnout říšský protektor Reinhard Heydrich, s sebou vzal i svého syna Klause.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY