Čeští jezuité objevují Nový svět eBook

Fatimma.cz Čeští jezuité objevují Nový svět Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Čeští jezuité objevují Nový svět! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Čeští jezuité objevují Nový svět a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Čeští jezuité objevují Nový svět.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,15 MB

ISBN: 9788025716700

POPIS
Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657–1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimečně i do Portugalska, ale především listy ze zámořských misií do tzv. Západních Indií (Karibské oblasti, Mexika, Střední a Jižní Ameriky a do Tichomoří). Barvité a emotivní popisy doslova a do písmene nového světa, do něhož jezuité vstoupili mnohdy jako vůbec první obyvatelé českých zemí, zahrnují i unikátní líčení týdny až měsíce trvajících interkontinentálních plaveb, popisy prostředí a života na americké pevnině, domorodých obyvatel, místní fauny a flóry, klimatu a událostí. Čeští jezuité poznali a popsali prostředí jihoamerických velehor, amazonského pralesa, vyprahlých mexických hor, tropické prostředí palem a pláží na tichomořských ostrovech. V jejich zprávách najdeme rovněž četná pozorování evropské reality: náboženských oslav, soudů, poprav a jiných událostí každodenního městského života v katolické části Evropy.Tuto unikátní sbírku cestopisných, etnografi ckých a kulturních svědectví z celého tehdy známého světa lze s ohledem na prostorovou i obsahovou pestrost bez nadsázky nazvat „exotickou perlou českého barokního písemnictví“. Její unikátnost tkví i v tom, že se s největší pravděpodobností jedná o nejpočetnější skupinu obyvatel české kotliny, která se vypravila do tolika oblastí celého světa, a hlavně o tom vytvořila rozsáhlé písemné svědectví, které se zčásti dochovalo.
STÁHNOUT ČÍST
Čeští jezuité objevují Nový svět — Academia
Čeští jezuité objevují Nový svět. dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) Pavel Zavadil (ed.) ; z latinských originálů vybral a přeložil Pavel Zavadil. Document has not been rated yet
Čeští jezuité objevují Nový svět - Pavel Zavadil | Knihy ...
418 Kč Čeští jezuité objevují Nový svět - Zavadil Pavel týdny až měsíce trvajících interkontinentálních plaveb, popisy prostředí a života na americké pevnině, domorodých obyvatel, místní fauny a flóry, klimatu a událostí.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY