Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi eBook

Fatimma.cz Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,67 MB

ISBN: 9788072636785

POPIS
Publikace Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi obsahuje tři pohledy na pohledávky v podnikové praxi:1. praktické řešení od průzkumu potenciálního obchodního partnera, přes způsoby ověřování jeho bonity až po využívání veřejných informačních databází pro vytvoření co nejpřesnějšího obrazu potenciálního odběratele a vyhotovení jeho odběratelského profilu;2. seznámení čtenářů příručky s možnostmi, které při řešení pohledávek dává stávající právní úprava, dále se způsoby jištění obchodních transakcí, vzory příslušných smluv k právnímu zajištění realizovaných obchodů a další možnosti, jako např. spolupráce s exekutory či inkasními společnostmi;3. praktické příklady jak pohledávky správně účtovat, jak a za jakých podmínek je odpisovat nebo tvořit opravné položky na vrub daňových nákladů, jak zaúčtovat postoupené pohledávky, kdy pohledávka může být zcela odepsána apod.Novinka tohoto vydáníNově bude kniha Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi doplněna o problematiku odpisu pohledávek v cizích měnách ve vazbě na interpretaci Národní účetní rady.
STÁHNOUT ČÍST
Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi | Knihy.ABZ.cz
Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi praktická řešení a vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení Jana Pilátová, Jaroslav Richter
František Richter | KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectví
POHLEDÁVKY V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI RECEIVABLES AT A CORPORATE ENTERPRISE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ... PILÁTOVÁ, J.,RICHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi.Olomouc: ANAG, 2011.ISBN 978-80-7263-5. Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Anna Fedorová, CSc.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY