Novelizovaný zákon o vysokých školách eBook

Fatimma.cz Novelizovaný zákon o vysokých školách Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Novelizovaný zákon o vysokých školách! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Novelizovaný zákon o vysokých školách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný zákon o vysokých školách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,83 MB

ISBN: 0

POPIS
Zákon č. 131/2002 Z.z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z.z., zákona č. 401/2002 Z.z., zákona č. 442/2003 Z.z., zákona č. 465/2003 Z.z., zákona č. 528/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 455/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 332/2005 Z.z., zákona č. 363/2007 Z.z., zákona č. 129/2008 Z.z., zákona č. 144/2008 Z.z., zákona č. 282/2008 Z.z., zákona č. 462/200 8 Z.z., zákona č. 496/2009 Z.z., zákona č. 133/2010 Z.z., zákona č. 199/2010 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z.z., zákona č. 6/2011 Z.z., zákona č. 125/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 390/2011 Z.z. a zákona č. 57/2012 Z.z.
STÁHNOUT ČÍST
školský zákon, MŠMT ČR
Zákon č. 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe a kultúre.
§ 91 - Stipendia : Zákon o vysokých školách - 111/1998 Sb ...
Zákon č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY