DPH a účtování eBook

Fatimma.cz DPH a účtování Image

INFORMACE

DPH a účtování je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Louša. Přečtěte si s námi knihu DPH a účtování na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: DPH a účtování.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,37 MB

ISBN: 9788024758381

POPIS
V ojedinělé publikaci je souhrnně a přehledně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při přepravě zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí, a opačně.V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH, např. při přepočtu měn, při určování okamžiku zdanitelného plnění atd.Zahrnuty jsou i služby související s přepravou a služby, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem).Publikace je vhodná nejen pro spediční a logistické firmy, které přepravu uskutečňují, ale v podstatě pro všechny subjekty, které jsou objednateli přepravy a z uskutečněných přepravních výkonů a obdobných služeb jim, jako příjemcům plnění, vzniká povinnost přiznat daň.
STÁHNOUT ČÍST
DPH a účtování - František Louša | Elektronická kniha na ...
Pro správné uplatnění DPH při poskytnutí voucherů a poukázek je klíčové chápání některých pojmů, které jsou vymezeny či vyuľívány v zákoně o DPH.Prvním důleľitým pojmem je pojem úplata, který je pro účely DPH definován v § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH jako:. zaplacení v penězích nebo,
doklad za zelený bonus - účtování - BusinessCenter.cz
4. Účtování DPH 4.1 Úvod 4.2 Faktury v dodavatelsko odběratelských vztazích mezi členskými státy EU a při dovozu zboží 4.3 Zálohy 4.4 Účtování příkladů uvedených v publikaci 5. Činnost a uplatnění DPH u spedičních firem 6. Služby související s přepravou 7. Daňové doklady 8. Stručný přehled variant při ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY