Matematika základnej školy v kocke eBook

Fatimma.cz Matematika základnej školy v kocke Image

INFORMACE

Matematika základnej školy v kocke je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Monika Reiterová. Přečtěte si s námi knihu Matematika základnej školy v kocke na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Matematika základnej školy v kocke.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,81 MB

ISBN: 9788055149950

POPIS
Moderne spracovaná príručka vo farbe ponúka ucelený prehľad učiva základnej školy. Autori ju odporúčajú žiakom od 3. ročníka ZŠ a dôraz kladú na výklad základného učiva z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky v súlade s platným obsahom Štátneho vzdelávacieho programu. Kapitoly obsahujú definície, vzorce, grafy, obrázky, vyriešené vzorové príklady. Na vybraných príkladoch ukazujú autori viacero možných riešení. Vynikajúca príručka umožňuje kedykoľvek nájsť a zopakovať si učivo z predchádzajúcich ročníkov.
STÁHNOUT ČÍST
Matematika základnej školy v kocke levně, cena 146 Kč ...
Monika Reiterová: Matematika základnej školy v kocke . Ministerstvo školstva odporúča ako doplnkovú učebnú pomôcku. Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po ukončení základnej školy.
Matematika základnej školy v kocke - Burza učebnic
146 Kč Matematika základnej školy v kocke | Jozef Kuzma,Monika Reiterová . Matematika základnej školy v kocke | Moderne spracovaná príručka vo farbe ponúka ucelený prehľad učiva základnej školy.Autori ju odporúčajú žiakom od 3. ročníka ZŠ a dôraz kladú na výklad základného učiva z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky v ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY