Účtovníctvo podnikateľov I eBook

Fatimma.cz Účtovníctvo podnikateľov I Image

INFORMACE

Hledáte knihu Účtovníctvo podnikateľov I? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo podnikateľov I.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,17 MB

ISBN: 9788055409931

POPIS
Účtovníctvo podnikateľov I je prvou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe vyprofilovala.Obsah učebnice je členený do dvoch hlavných častí:Časť 1 vysvetľuje základy účtovníctva, jeho teoreticko-metodologický základ s dôrazom na podvojné účtovníctvo podnikateľov a jeho právnu úpravu v SR. Časť II má praktický charakter. prináša prehľad účtovania najfrekventovanejších účtovných prípadov v účtovníctve podnikateľov zostavený v štruktúre podľa jednotlivých účtovných tried rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Učebnica je prvou časťou účtovníctva venovanou podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v SR. Obsahovo zodpovedá učebným osnovám predmetu účtovníctvo A a účtovníctvo B v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku bakalárskeho štúdia. Vzhľadom na svoje zameranie je však určená nielen študentom v uvedenom a ďalších ekonomických študijných odboroch, ale aj širšej verejnosti zaoberajúcej sa problematikou účtovníctva.
STÁHNOUT ČÍST
Účtovníctvo pre podnikateľov - Poziadavka.sk
Ekonoom.sk s.r.o. poskytuje komplexné účtovné a mzdové služby pre podnikateľov v Hliníku nad Hronom. Otvorené Po-Pi: 8:00-16:00 hod. 0915 173 870.
Účtovníctvo - Wikipédia
Publikácia Účtovníctvo podnikateľov I je druhým prepracovaným a aktualizovaným vydaním prvej časti vysokoškolskej učebnice venovanej podvojnému účtovníctvu podnikateľských subjektov v tej podobe, ktorú mu dáva aktuálna právna úprava účtovníctva v Slovenskej republike, ale aj teória účtovníctva, ktorá sa postupným vývojom tejto oblasti vedy a hospodárskej praxe ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY