Služby v cestovnom ruchu eBook

Fatimma.cz Služby v cestovnom ruchu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Služby v cestovnom ruchu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Služby v cestovnom ruchu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Služby v cestovnom ruchu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,20 MB

ISBN: 9788089090938

POPIS
Publikácia je určená všetkým, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, pracovníkom ubytovacích, pohostinských a ostatných zariadení cestovného ruchu, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, študentom obchodných a hotelových akadémií, vysokých škôl, účastníkom kurzov sprievodcov cestovného ruchu a iných foriem vzdelávania, ako aj záujemcom, ktorí si chcú rozšíriť svoj informačný obzor ako návštevníci v cestovnom ruchu.
STÁHNOUT ČÍST
Dopravné služby v cestovnom ruchu / Predmet / Zadania ...
V druhej časti publikácie ide o služby sprievodcov cestovného ruchu, animačné služby poskytované zariadeniami cestovného ruchu, služby poistenia v cestovnom ruchu, kúpeľné služby a služby vidieckeho cestovného ruchu. V poslednej kapitole sa venujeme ostatným službám, ktorými rozumieme zmenárenské služby, služby pasových ...
Současné trendy v cestovním ruchu - KPMG Česká republika
V cestovnom ruchu ide o formu spotreby, pre ktorú je charakteristické, že: uspokojujú sa špecifické potreby ľudí. uspokojovanie potrieb sa spája s cestovaním a s pobytom mimo miesta trvalého bydliska. návštevník získava komplexný zážitok z cestovného ruchu. potreby sa uspokojujú zvyčajne vo voľnom čase. Druhy cestovného ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY